išvėtyti

išvėtyti
išvė́tyti tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, , Vgr, Sk, , Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvė́čiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvė́tau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir išvė́to LzŽ. Tai ir išnešdavai dulkes iš tų grūdų, išvė́tydavai Mšk. Su vėtykle pilsto pilsto [grūdus] ir išvė́to ant laito Alz. Išvė́tai: kur gražesniai – duonytei ir sėklai, o kur šič blogesni, tai paršiuku Alz. Dvylika bačkų sėmenų išvė́tė i mirė Sdb. Ryt rytą paimam [iškultus žirnius], išvė́tom su vėtykle Jd. Vėtykle išvė́tom grikius ar sauja, kai nėra vėtyklės Klt. Tus kanapius reik išvė́tyti lauk išnešus Žd. Klaime turi tokį šiūpeliuką ir išvė́to Aln. Tus grūdus išvė́to su bertuve, kaip jau iškulia Skdv. Rankom išvė́tai su vėtykle – švaru Pmp. Paskuo par vėją išvė́to su kretilu tokiu Gršl. | prk.: Vėjo išvėtytas smėlis čia toks švarus, toks saulėje žvilgantis ir girgždantis! I.Šein. | refl. tr., intr. Š, , Dr, Grnk: Iškuls, o išsivė́tys liuob par vėjį Šv. Jis klaime parsivežęs išsivė́tė ir gyvena Sb. Paimi, su šluočiuke nušluoji tuos pelus, taip išsivė́to [javai] Krk. Reiks išsivė́tyti grūdus Kv. Savo kluone išsivėtė gražių kviečių Tat.refl. [i]vėtant atsiskirti: Žirniai iš miežių išsivėtė Žml. 2. iššvaistyti, išmėtyti: Anas turėjo pinigų, bet visus išvė́tė Prng. | refl.: Svetur pinigas greit išsivėto . 3. Lk, Užv, Pln išvyti, išgainioti: Jei pakels triukšmą, ir išvė́tysiu iš kiemo Dr. Visus kaip šunis par dures išvė́tė Krkl. Tas tujau išvė́tė visus užmerktoms akims Trš. Gaspadoris išvė́tė savo uošvėnę iš lovos ir istubos Klp. ^ Tu šiandie išejai iš manę kai išvė́tytas Prng. 4. Lp šnek. daug godžiai išvalgyti: Išvė́tė bliūdelį kaip už ausių Ut. Su tokiuo šaukštu galima greit bliūdas išvė́tyt Užp.
◊ káilį išvė́tyti prilupti: Kai išvė́tysiu káilį, tai daugiau taip nedarysi! Ll.
išvė́tytas išmė́tytas; VP19 daug sunkumų išgyvenęs.
\ vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; privėtyti; razvėtyti; suvėtyti; užvėtyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išvėtyti — vksm. Šeiminiñkas išvėtydavo grūdus su medinè vėtyklè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pervėtyti — KŽ, pervėtyti Rtr, parvėtyti KlvrŽ; M 1. tr. L, LEXXXIII479, Kp, Gs, Vdn dar kartą išvėtyti: Pervėčiu SD1146. Ima linus, nurauna, atbrauko ituos sėmenus, pervėto LKKII225(Lz). Sėmenis priseina da i triskart parvėtyt Skrb. | prk.: Visi senieji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravėtyti — tr. 1. Ch1Mt3,12, NdŽ, Ms kiek išvėtyti: Iš kraštų ataskiria [grūdus] su pelais, pravėto kiek LKT329 (Mlt). Biškį pravėčiau kanapių – tik tam kartuo Užv. | prk.: Po tam dabokis, idant tos meilės Pono…, nuog pelų pramonių žmogiškų gražiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privėtyti — 1. tr. NdŽ, KŽ; Ser išvėtyti daug grūdų: Išvėčiau didžiausią krūvą rugių ir privėčiau šimtą pūdų Š. Tos vėtyklės buvo – aš kiek privėtydavau! Alz. ^ Nevėtyk pelų, vis tiek grūdų neprivėtysi TŽIII376. | refl. tr.: Kol y[ra] vė[ja]s, reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razvėtyti — ×razvėtyti (hibr.) žr. išvėtyti 1: Razvėtė visa Dsn. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvėtyti — suvėtyti; Ser 1. tr. NdŽ viską išvėtyti: Ta ožkelė keršuolėlė miltelius sijojo, tie ožiukai nabagiukai miltelius suvėtė LLDI333(Km). Nors nedaug buvo javų, bet susirgęs nei iškulti, nei suvėtyti nebegalėjo V.Krėv. | refl. tr. NdŽ. 2. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvėtyti — tr. beriant atskirti grūdus nuo pelų: Paėmęs vėtyklę atvėtyk klojime rugių duonai kept Jž. | prk.: Šiandieninė lietuvių raštija tas svetimas grimzles be didelio vargo atvėto KŽ. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davėtyti — ×davėtyti (hibr.) tr.; D.Pošk baigti vėtyti. vėtyti; atvėtyti; davėtyti; išvėtyti; nuvėtyti; pavėtyti; parvėtyti; pervėtyti; pravėtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išarpuoti — tr. išvėtyti, išvalyti arpu grūdus: Vakar visus miežius išarpãvom Smn. arpuoti; išarpuoti; priarpuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išberti — išber̃ti, ìšberia, ìšbėrė tr., išberti, ìšberia, išbėrė J 1. K išpilti, išbarstyti: Neišber̃k pipirų tu čia besigrambaudamas Grg. Kad jas, tas vištas – užsikorė ir kruopas ìšbėrė Nmn. Aš pypkutį sumuščia, arielkėlę išgerčia, tabokėlę išberčia …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”